2019

8/10/2019     Veure l'acta

 

1/10/2019     Veure l'acta

 

25/09/2019     Veure l'acta

 

3/09/2019     Veure l'acta

 

13/06/2019     Veure l'acta

 

10/06/2019     Veure l'acta

 

3/06/2019     Veure l'acta

 

27/05/2019     Veure l'acta

 

20/05/2019     Veure l'acta

 

13/05/2019     Veure l'acta

 

6/05/2019     Veure l'acta

 

29/04/2019     Veure l'acta

 

15/04/2019     Veure l'acta

 

8/04/2019     Veure l'acta

 

1/04/2019     Veure l'acta

 

25/03/2019     Veure l'acta

 

18/03/2019     Veure l'acta

 

11/03/2019     Veure l'acta

 

4/03/2019     Veure l'acta

 

25/02/2019     Veure l'acta

 

18/02/2019     Veure l'acta

 

11/02/2019     Veure l'acta

 

4/02/2019     Veure l'acta

 

26/01/2019     Veure l'acta

 

21/01/2019     Veure l'acta

 

14/01/2019     Veure l'acta

 

7/01/2019     Veure l'acta

 

 

2018

17/12/2018     Veure l'acta

 

03/12/2018     Veure l'acta

 

26/11/2018     Veure l'acta

 

19/11/2018     Veure l'acta

 

12/11/2018     Veure l'acta

 

05/11/2018     Veure l'acta

 

26/10/2018     Veure l'acta

 

22/10/2018     Veure l'acta

 

15/10/2018     Veure l'acta

 

08/10/2018     Veure l'acta

 

01/10/2018     Veure l'acta

 

24/09/2018     Veure l'acta

 

17/09/2018     Veure l'acta

 

03/09/2018     Veure l'acta

 

10/08/2018     Veure l'acta

 

30/07/2018     Veure l'acta

 

23/07/2018     Veure l'acta

 

16/07/2018     Veure l'acta

 

09/07/2018     Veure l'acta

 

02/07/2018     Veure l'acta

 

27/06/2018     Veure l'acta

 

18/06/2018     Veure l'acta

 

11/06/2018     Veure l'acta

 

04/06/2018     Veure l'acta

 

28/05/2018     Veure l'acta

 

21/05/2018     Veure l'acta

 

14/05/2018     Veure l'acta

 

07/05/2018     Veure l'acta

 

23/04/2018     Veure l'acta

 

16/04/2018     Veure l'acta

 

09/04/2018     Veure l'acta

 

26/03/2018     Veure l'acta

 

19/03/2018     Veure l'acta

 

12/03/2018     Veure l'acta

 

05/03/2018     Veure l'acta

 

19/02/2018     Veure l'acta

 

12/02/2018     Veure l'acta

 

05/02/2018     Veure l'acta

 

29/01/2018     Veure l'acta

 

22/01/2018     Veure l'acta

 

15/01/2018     Veure l'acta

 

08/01/2018     Veure l'acta

 

2017

29/12/2017     Veure l'acta

 

18/12/2017     Veure l'acta

 

11/12/2017     Veure l'acta

 

04/12/2017     Veure l'acta

 

27/11/2017     Veure l'acta

 

20/11/2017     Veure l'acta

 

13/11/2017     Veure l'acta

 

06/11/2017     Veure l'acta

 

30/10/2017     Veure l'acta

 

23/10/2017     Veure l'acta

 

16/10/2017     Veure l'acta

 

09/10/2017     Veure l'acta

 

02/10/2017     Veure l'acta

 

25/09/2017     Veure l'acta

 

18/09/2017     Veure l'acta

 

04/09/2017     Veure l'acta

 

16/08/2017     Veure l'acta

 

01/08/2017     Veure l'acta

 

24/07/2017     Veure l'acta

 

17/07/2017     Veure l'acta

 

10/07/2017     Veure l'acta

 

 26/06/2017     Veure l'acta

 

 19/06/2017     Veure l'acta

 

 12/06/2017     Veure l'acta

 

 05/06/2017     Veure l'acta

 

 29/05/2017     Veure l'acta

 

 22/05/2017     Veure l'acta

 

 15/05/2017     Veure l'acta

 

 08/05/2017     Veure l'acta

 

 24/04/2017     Veure l'acta

 

 10/04/2017     Veure l'acta

 

 03/04/2017     Veure l'acta

 

 27/03/2017     Veure l'acta

 

 20/03/2017     Veure l'acta

 

 13/03/2017     Veure l'acta

 

2016

 19/12/2016     Veure l'acta

 

 12/12/2016     Veure l'acta

 

 28/11/2016     Veure l'acta

 

 21/11/2016     Veure l'acta

 

 14/11/2016     Veure l'acta

 

 07/11/2016     Veure l'acta

 

 24/10/2016     Veure l'acta

 

 17/10/2016     Veure l'acta

 

 10/10/2016     Veure l'acta

 

 03/10/2016     Veure l'acta

 

 26/09/2016     Veure l'acta

 

 19/09/2016     Veure l'acta

 

 12/09/2016     Veure l'acta

 

 05/09/2016     Veure l'acta

 

 17/08/2016     Veure l'acta

 

 01/08/2016     Veure l'acta

 

 25/07/2016     Veure l'acta

 

 18/07/2016     Veure l'acta

 

 11/07/2016     Veure l'acta

 

 04/07/2016     Veure l'acta

 

 27/06/2016     Veure l'acta

 

 21/06/2016     Veure l'acta

 

 13/06/2016     Veure l'acta

 

 06/06/2016     Veure l'acta

 

 30/05/2016     Veure l'acta

 

 23/05/2016     Veure l'acta

 

  09/05/2016     Veure l'acta

 

  02/05/2016     Veure l'acta

 

  25/04/2016     Veure l'acta

 

  18/04/2016     Veure l'acta

 

  11/04/2016     Veure l'acta

 

  04/04/2016     Veure l'acta

 

  21/03/2016     Veure l'acta

 

  14/03/2016     Veure l'acta

 

  07/03/2016     Veure l'acta

 

  29/02/2016     Veure l'acta

 

  08/02/2016     Veure l'acta

 

  01/02/2016     Veure l'acta

 

  25/01/2016     Veure l'acta

 

  11/01/2016     Veure l'acta

 

 

2015

  09/03/2015     Veure l'acta

 

  02/03/2015     Veure l'acta

 

  23/02/2015     Veure l'acta

 

  09/02/2015     Veure l'acta

 

  03/02/2015     Veure l'acta

 

  26/01/2015     Veure l'acta

 

  19/01/2015     Veure l'acta

 

  12/01/2015     Veure l'acta

 

2014

  24/09/2014     Veure l'acta

 

  22/09/2014     Veure l'acta

 

  15/09/2014     Veure l'acta

 

  08/09/2014     Veure l'acta

 

  01/09/2014     Veure l'acta

 

  13/08/2014     Veure l'acta

 

  29/07/2014     Veure l'acta

 

  21/07/2014     Veure l'acta

 

  14/07/2014     Veure l'acta

 

  07/07/2014     Veure l'acta

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN - MEMBRES AMB VEU I VOT

 

Essential 1

David Font i Simon

 

Essential 2

Silvia Corbera i Torrentbó

 

Essential 3

M. Àngels Sallés i Perarnau

 

Essential 4

Josep M. Castellà i Antich

 

teresaterricabras gironella

Teresa Terricabres Pous

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN - MEMBRES AMB VEU SENSE VOT

 

Essential 1

Roger Ballús i Núñez

 

Essential 2

Lluís Vall i Carrillo

 

Essential 3

David Saborido i González

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

  Impost sobre béns immobles     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

  Impost sobre activitats econòmiques     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

  Impost sobre vehicles de tracció mecànica     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4

  Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5

  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6

  Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

  Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

  Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9

  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

  Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

  Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13

  Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

  Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

  Taxa per expedició de documents administratius     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20

  Taxa per llicències urbanístiques     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21

  Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25

  Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26

  Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27

  Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28

  Taxa per la utilització de locals públics municipals     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29

  Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30

  Taxa pel subministrament d'aigua     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32

  Taxa per la prestació del servei de teleassistència     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33

  Taxa per la prestació de serveis al Casal de la Gent Gran     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34

  Taxa per la prestació del servei d'atenció domiciliària     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35

  Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36

  Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 37

  Taxa per la utilització privativa de material divers de l'Ajuntament de Gironella      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal sobre distribució de publicitat     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de subvencions     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de sobre tinença, protecció i control dels animals      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de la gestió de residus      Veure l'ordenança

 

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Revisió pla general ordenació urbana municipal     Veure la normativa     Veure la memòria     Veure els plànols d'ordenació

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al sector de la plaça de cal Blau     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al sector SUD-4R Riera d'Olvan     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla de millora urbana per a la regulació paisatgística de les edificacions de la façana del riu Llobregat     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector del Càmping Gironella     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla especial urbanístic de la casa rural la Serreta     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la ubicació d'una llar d'infants a la plaça de l'Estació     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana al sector de zona volumètrica específica (clau 11) al costat del nucli antic     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al barri de cal Blau     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general, referent a l'article 116 de la normativa, en quan a construccions ramaderes en sòl no urbanitzable     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla parcial urbanístic a l'àmbit del sector Sud-6R les Eres     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector Sud-6R les Eres     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació de les illes en filera a l'avinguda dels Països Catalans, 18-42     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació a l'ambit de l'Escola d'Arts i Oficis     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'indret del carrer Olvan Alt     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al carrer Santiago Rusiñol     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística a l'indret del carrer la Costa     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de Viladomiu Nou     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de la carretera de Vic     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla parcial d'ordenació del sector SUD-3R, cal Blau     Veure la normativa

 

REGLAMENT

  Reglament general del cementiri municipal      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota control horari limitat zona vermella      Veure el reglament

 

 

David Font i Simon

   

1. DAVID FONT I SIMON. JxGironella

ALCALDE I REGIDOR D'HISENDA, RECURSOS HUMANS, POLÍTIQUES D'HABITANTS I URBANISME. REGIDOR DELEGAT DE GIRONELLA CENTRE

Nascut a Gironella l’agost de 1980. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UPF, estudis en Assessorament en Productes Financers, i en Lideratge i Governança Local. També he cursat el programa Vicens Vives d’ESADE sobre lideratge i compromís social. He treballat en el món de la banca, exercint de director d’empreses (actualment en excedència). He estat vinculat en diferents entitats del municipi: Joventut Nacionalista de Catalunya, Club Petanca Gironella, Futbol Sala Gironella i Creu Roja Berguedà, estant-hi encara actualment en aquesta última. Sóc director de l'Agencia Catalana de Turisme i membre de la direcció nacional del Partit Demòcrata. Apassionat de la cuina i els viatges. Enamorat del paisatge que ens envolta.

Contacta amb l'alcalde
Registre d'interessos
Teresa Terricabres;

2. TERESA TERRICABRES POUS. JxGironella

PRIMERA TINENT D'ALCALDE. REGIDORA D'ATENCIÓ SOCIAL I GENT GRAN, CIVISME, VOLUNTARIAT I DRETS HUMANS. REGIDORA DELEGADA A VILADOMIU NOU

Nascuda a Gironella l’any 1968. L’any 1990 em vaig diplomar en Fisioteràpia a l’Escola Universitària Gimbernat i actualment exerceixo de fisioterapeuta al meu propi centre. Vaig treballar a la Fundació Residència St Roc durant 15 anys. He estat Regidora de l’Ajuntament de Gironella en l’Àrea d’Atenció a les Persones i Salut des de l’any 2016 (legislatura 2015-2019). Formo part de l’equip de tècnics que organitza el Programa de Detecció Precoç a les escoles de Gironella. En el meu temps lliure, m'agrada practicar la pintura i fer caminades de muntanya. També m’agraden molt els animals. Tractar i cuidar de les persones és la meva vocació.

Contacta amb la regidora
Registre d'interessos
Santi Felius

3. SANTI FELIUS. JxGironella

SEGON TINENT D'ALCALDE. REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMER´, MOBILITAT, TRANSPORTS I SEGURETAT. REGIDOR ELEGAT A CAP DEL PLA

Nascut a Barcelona l’any 1975. Llicenciat en Veterinària per l’UAB i Màster en Producció Porcina per la Universitat d’Aberdeen (Escòcia). La meva professió setembre ha estat vinculada al món de l’alimentació dels animals de granja. Degut també a la meva formació i estudis musicals, gestiono la Coral Infantil i Juvenil Les Veus de Gironella des de la seva creació l’any 2012. En el meu temps lliure m’agrada gaudir d’activitats molt diverses, essent els esports, els viatges familiars i la muntanya les meves principals preferències

Contacta amb el regidor
Lluís Vall

 

4. LLUÍS VALL. JxGironella

TERCER TINENT D'ALCALDE. REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PATRIMONI, POLÍTIQUES DE TALENT, INNOVACIÓ I TURISME, PROJECTES EUROPEUS I TRANSVERSALS. REGIDOR DELEGAT A NUCLI HISTÒRIC

Vaig néixer a Avinyó al març del 1990. Tècnic en Màrqueting i Publicitat i tècnic esportiu per l’escola catalana de l’esport, actualment em dedico principalment al món de l’esport com a preparador tècnic en centres esportius, ha estat ballarí profesional de ball esportiu durant 11 anys, als qual ha convertit el meu hobby en feina també. Desde fa 8 anys sóc preparador artístic de patinatge artístic sobre rodes al CAR de Sant Cugat per la Federació Catalana de Patinatge Artístic. Compagino la feina esportiva amb l’assessoria sobre emprenedoria i foment de la cultura de la innovació. Em considero emprenedor nat i cul inquet.

Contacta amb el regidor
Registre d'interessos

 

Lurdes Roset

5. LURDES ROSET. JxGironella

REGIDORA D'EDUCACIÓ I REGIDORA DELEGADA DE CAL BASSACS

Vaig néixer a Puig-Reig el 1980, i des del 2006 visc a Gironella. Vaig estudiar un Cicle formatiu de grau superior en anàlisis i control de qualitat. Actualment treballo al Liven, empresa Berguedana dedicada a la fabricació snacks, com a cap de laboratori. Durant 5 anys he estat membre de l'AMPA de l'escola Sant Marc de Cal Bassacs. Durant el meu temps lliure, m'agrada caminar, viatjar i estar amb la meva família i amics.

Contacta amb la regidora
Josep Camps

6. JOSEP CAMPS. JxGironella

REGIDOR VIA PÚBLICA, EDIFICIS MUNICIPALS I SERVEIS URBANS, POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT. REGIDOR DELEGAT A CAL BLAU

Nascut a Casserres el març de 1963. Tècnic en electrònica industrial amb negoci propi d’instal·lació d’electricitat, aigua, calefacció i infraestructures de telecomunicacions.. Aficionat a l’esport, sobretot al futbol i al ciclisme. Ex-entrenador de futbol de les categories base del Club de Futbol Atlètic Gironella, del Futbol Sala Gironella, i entrenador del Futbol Sala Casserres.

Contacta amb el regidor
David Saborido i González

7. DAVID SABORIDO I GONZÁLEZ. JxGironella

REGIDOR DE GOVERN OBERT I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, COMUNICACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. REGIDOR DELEGAT A LA FONT DELS TÓRRACS

Nascut el 1988 a Gironella. Llicenciat en Filologia Francesa i llicenciat en Traducció i Interpretació FR/DE per la UAB. Cursant el màster de Formació del Professorat. Actualment treballant com a docent de llengües estrangeres a l’Escola Pia d’Igualada. He format part del teixit cultural del municipi essent membre del Pubillatge a nivell local i nacional i participant en diferents associacions de Gironella. Durant la passada legislatura vaig ser membre del Ple municipal al capdavant de Joventut i de Promoció turística, dos dels meus principals interessos, essent el segon un sector en què hi he treballat durant més de sis anys a la Pedrera com a cap del departament de Grups i com a Project manager per a Estrella Damm.

Contacta amb el regidor
Registre d'interessos
Miquel Serra

8. MIQUEL SERRA. JxGironella

REGIDORA D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT. REGIDOR DELEGAT A VILADOMIU VELL

Nascut l’any 1984. Treballador del sector càrnic. Casat i pare de 2 fills. Membre de l'Associació de veïns de Viladomiu Vell i soci del JAB. Aficionat a l'esport en general, apassionat i practicant de l'atletisme, triatleta i, maratonià. Amant dels moments amb la família i els amics. Un enamorat de Viladomiu Vell.

Contacta amb el regidor

 

Anna Ferrer

9. ANNA FERRER. JxGironella

REGIDORA DE JOVENTUT. REGIDORA DELEGADA A CAL RAMONS

Nascuda a Gironella el maig de 1996. Mestra d’educació Infantil i Primària amb especialitat anglesa i d’educació especial. M’apassiona l’art, la lectura i sobretot la música. He estat i estic vinculada a diversos grups vocals.

Contacta amb la regidora
Albert Xoy

 

10. ALBERT XOY I SERRA. ERC

REGIDOR

Nascut l’any 1987. Tècnic d’emergències sanitàries per l’escola Joviat. Actualment treballo a Creu Roja Berguedà des de l’any 2011. Membre de la JERC i secretari de política social i salut de l’executiva comarcal d’ERC.

Contacta amb el regidor
Registre d'interessos
Jasmina Serri

11. JASMINA SERRI. ERC

REGIDORA

Nascuda l'any 1987 a Gironella. Estudiant a Màrqueting i publicitat a Vic i Administració i finances. Vaig formar part de l'Associació de Comerciants de Gironella i actualment, amb un grup de super dones organitzem la Bdegust. M'agrada fer manualitats, no puc parar mai de fer coses boniques i amb personalitat, llegir i veure pel·lícules. M'encanta estar amb la meva gent.

 

2019

SESSIÓ ORDINARIA

  05/11/2019    Veure la convocatòria 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2019    Veure la convocatòria     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  01/10/2019    Veure la convocatòria     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  03/09/2019    Veure la convocatòria     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  25/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  13/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/05/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/03/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/01/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2018

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  17/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  12/11/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

 SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/09/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  23/07/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/05/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/04/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/03/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  08/01/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

2017

SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT

  23/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 10/07/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple  

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 05/06/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 08/05/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/03/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/02/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2016

SESSIÓ ORDINÀRIA

 19/12/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/11/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/10/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/09/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/07/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  06/06/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/05/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/04/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/03/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/02/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2015

SESSIÓ ORDINÀRIA

 21/12/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 2/11/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 5/10/2015   Veure la convocatòria   Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  6/07/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  29/06/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

 13/06/2015 a les 12h      Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

 10/06/2015 a les 12h      Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/04/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/02/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2014

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/12/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/11/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/10/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  22/09/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/09/2014     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  29/07/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/06/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  14/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2013

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  16/12/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  04/11/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/08/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/05/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/04/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  05/03/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2012

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/12/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  31/07/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/06/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  11/05/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  10/04/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/03/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/02/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2011

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/12/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/10/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  26/07/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/06/2011     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

  11/06/2011     Veure l'acta

 

 

4.802

Habitants

6'78 km2

Superfície

708,3

Habitants per km2

469 m

Altitud
  • 1
  • 2

Facebook

Twitter

Instagram

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a