El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal de Gironella. En els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció i amb jurisdicció en el terme corresponent hi ha d'haver jutjat de pau. El Jutge, o la Jutgessa de Pau és una persona elegida per l'Ajuntament de Gironella i exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjat de pau, per un període de quatre anys. Cal que sigui major d'edat, amb nacionalitat espanyola i que no estigui inclosa en cap causa d'incapacitat ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals. Pot continuar exercint les seves activitats professionals o mercantils i no cal que estigui llicenciat/ada en dret. Actualment, la jutgessa de pau de Gironella és Ana Pons.

Plaça de la Vila, 13 08680 Gironella 93 825 00 33 Dilluns, dimecres i divendres De les 11h a les 13h  Ana Pons. Jutgessa de pau 
 Dolors Escudé. Auxiliar administrativa 
Espai accessible

 

 

ÀMBITS D'ACTUACIÓ I SERVEIS

 

JURISDICCIÓ CIVIL

Coneixen, en primera instància, dels assumptes civils d’una quantia no superior a 90 euros que no facin referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes. També són competents en els actes de conciliació, actes de comunicació i mitjans de prova corresponents.

 

REGISTRE CIVIL

Els corresponen entre d’altres, la inscripció de naixements, matrimonis, defuncions, marginals i les certificacions corresponents d’acord amb el que estableix la Llei i el Reglament del Registre Civil.

 

JURISDICCIÓ PENAL

Coneixen dels procediments penals i judicis per determinades faltes, com per exemple destrosses en béns immobles públics i privats, abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament d’animals i perjudici lleu al medi ambient, pertorbació lleu de l’ordre del jutjat o de qualsevol acte públic, esportiu i cultural. També coneixen dels judicis de faltes per amenaces i coaccions lleus, trets dels casos en què la persona ofesa estigui inclosa dins dels supòsits de violència domèstica.

 

FUNCIONS D'AUXILI JUDICIAL

Cooperen amb la resta de jutjats i tribunals en l’exercici de la funció jurisdiccional.

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a