El nostre compromís amb Gironella

 

A continuació podeu veure el grau de compliment del nostre programa electoral:

Actuacions que s'han portat a terme
Actuacions que s'estan realitzant o que es poden portar a terme
Actuacions que, a hores d'ara, no s'han realitzat

 

 

INVERSIONS

Condicionament del Casal de la Gent Gran (2a fase)
Reordenació de la plaça de l'Estació
Asfaltatge de carrers i places
Inversions en sostenibilitat
Millores als polígons industrials
Obertura de La Createca
Nou ús a l’Escorxador Municipal
Millores en l’enllumenat
Actuacions a la caserna
Millores a la zona esportiva
Adequació de rutes naturals i turístiques
Condicionament del Local del Blat
Reforma i ampliació de l’escola de Gironella

 

ESPAI URBÀ I VIA PÚBLICA

Crear 25 noves places aparcament
Eliminar barreres arquitectòniques
Acabar el projecte de senyalística integral del municipi
Instal•lar sensors d’aparcament per senyalitzar les places d’aparcament gratuïtes
Implantar un canal de foto-denúncia
Incorporar la figura dels "voluntaris cívics"
Revisar el contracte de neteja viària
Revisar el contracte de jardineria
Guanyar zones verdes
Millores a la zona esportiva
Aprovar el catàleg de masies
Revisar el Pla General d’Ordenació Urbana

 

PROMOCIÓ COMERCIAL I EMPRENEDORIA

Ampliar l’oferta formativa per a persones a l’atur i en actiu
Engegar nous plans ocupació municipals
Actualitzar la base de dades de locals i naus buides
Potenciar els locals buits com a aparadors comercials
Iniciar campanyes anuals de foment del comerç de proximitat
Modificar la bonificació de les taxes d’activitat en traspassos de negocis
Oferir subvencions per obres millora o implantació negoci
Oferir subvencions a quotes d'autònoms
Assessorar i orientar els emprenedors
Subvencionar les empreses per contractació persones de Gironella a l'atur
Millorar la fira de la Puríssima
Millorar la fira del Motor
Engegar noves fires temporals (model pop-up stores)

 

SOSTENIBILITAT

Instal•lar sensors a l’enllumenat públic
Incorporar la tecnologia led en zones del municipi
Millorar l’eficiència en la recollida d’escombraries
Crear punts verds de reciclatge
Millorar les bonificacions per l’ús de la deixalleria mòbil
Impulsar campanyes de sensibilització de reciclatge
Planificar la implantació del pacte d'alcaldes 2020
Elaborar estudis tècnics per a la implantació de biomassa
Impulsar millores fiscals pels vehicles menys contaminants

 

ATENCIÓ A LES PERSONES

Incorporar aliments frescos al Banc d’Aliments de Gironella
Fomentar el Pla Inclou per a persones en risc exclusió social
Incrementar el suport econòmic per a les places privades de la residència
Crear un programa de contraprestacions voluntàries socials
Implantar un banc d’elements reutilitzables
Ampliar el Servei d’Atenció Domiciliària a la tarda
Signar un conveni amb la Creu Roja per fer arribar targetes solidàries a famílies amb pocs recursos
Oferir xerrades per a persones grans sobre problemàtiques comunes

 

ENSENYAMENT

Apostar per les subvencions per llibres i material escolar
Crear el Consell Escolar d'Infants, dins el Projecte Educatiu de Gironella
Posar en marxa un nou espai de debat per a AMPA's i equips directius
Posar en funcionament un grup motor del Projecte Educatiu de Gironella
Concretar un nou cicle formatiu en gestió forestal a l’institut de Gironella
Aconseguir l’extensió d’una escola de música
Signar un conveni d’extensió de l’escola d'adults
Signar un conveni d’extensió de l’escola d'idiomes

 

CULTURA I JOVENTUT

Iniciar el projecte "lectura per tothom"
Organitzar una agenda trimestral cultural global
Ampliar el calendari del cicle Culturitza't
Oferir cursos de formació cultural
Organitzar unes jornades de danses tradicionals d'arreu del món
Crear un cicle de cultura, art i patrimoni
Implicar les escoles en la descoberta de la cultura tradicional
Fomentar escriptors locals en presentacions, jornades o clubs lectura
Fer un seguiment dels joves que marxen a estudiar per garantir-los oportunitats laborals a Gironella
Impulsar un punt d’assessorament jove a la biblioteca
Treballar per tenir una bona oferta d’oci i d’activitats al municipi
Redactar un nou Pla Local de Joventut

 

TRANSPARÈNCIA, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Celebrar plens municipals cada mes
Elaborar un pressupost participatiu per barris
Oferir informació del pressupost en open-data
Designar un professional que doni suport en temes administratius, legals i econòmics a les entitats
Acompanyar les entitats per aconseguir més subvencions
Oferir un nou espai per a les entitats
Aplicar la llei de la transparència
Implantar auditories ciutadanes
Crear zones wi-fi municipals
Impulsar que la fibra òptica o la tecnologia 4G arribi a totes les llars
Crear una APP de Gironella
Fer el butlletí electrònic també en format físic, de baix cost

 

RÈGIM INTERN I SEGURETAT CIUTADANA

Implantar millores a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
Formular una l’ordenança del cementiri municipal
Formular l’ordenança de mercats de venda sedentària
Aprovar un conveni laboral
Redactar una nova ordenança de civisme i convivència
Engegar un programa per compensar les multes d’incivisme amb treballs a la comunitat
Implicar les escoles en un millor civisme
Posar en marxa la figura de l'agent cívic

 

ESPORTS I VIDA SALUDABLE

Crear nous itineraris esportius
Continuar fomentant caminades per a la gent gran
Implantar activitats aquàtiques al riu
Crear noves pràctiques esportives al municipi
Instal•lar pistes de pàdel a la zona esportiva
Finalitzar l’adequació de les pistes esportives dels barris
Crear pistes esportives als barris on no existeixen
Recuperar la nit de l'esportista

 

TURISME I PATRIMONI

Redactar el catàleg del patrimoni cultural de Gironella
Donar suport a les iniciatives de foment del patrimoni
Fer difusió via web del patrimoni
Fer difusió en rutes a peu del patrimoni
Organitzar rutes guiades per descobrir Gironella
Obtenir el segell destinació turística familiar a Gironella
Encarregar un estudi per garantir un programa de manteniment pels elements patrimonials
Evitar la degradació dels elements catalogats com a singulars a Gironella

 

HISENDA

Bonificar els impostos a famílies monoparentals, nombroses i pensionistes
Eximir el 95% en plusvàlues en herències de 1r grau
Bonificar la rehabilitació de façanes (Impost de Construccions)
Bonificar l’Impost de Construccions per la creació llocs de treball
Crear una tarifa social de l'aigua
Pagar les factures a 30 dies
Treballar amb proveïdors de proximitat
Implantar la factura electrònica

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a