Els nivells d’exposició a camps electromagnètics a Gironella són inferiors als màxims permesos

CAMPS ELECTROMAGNETICS

El consistori ha realitzat estudis dels camps electromagnètics del municipi en els últims mesos 

Gironella estudia els camps electromagnètics del municipi per conèixer l’exposició de la població a les radiofreqüències i determinar si els valors dels camps elèctrics superen o s’acosten als nivells de referència de la normativa vigent.

El consistori ha demanat informes sobre els camps generats per línies i transformadors elèctrics, i sobre els camps generats per antenes de telefonia mòbil. Ambdós estudis conclouen que totes les mesures estan per sota els nivells de referència que marca el Reial Decret 1066/2011 de l’Estat, i assenyalats a la Recomanació del Consell de la Unió Europea, de 12 de juliol de 1999.

Mesures camps electromagnètics generats per antenes de telefonia mòbil

L’estudi mesura el camp elèctric i la densitat de potència de les dues antenes de telefonia mòbil  instal·lades al municipi, una a Cal Bassacs, i l‘altre a Cal Puntes, i inclou les freqüències de TDT, WIFI, ràdio, Bluetooth i telefonia mòbil.

L’informe mostra que els valors presents a Gironella estan per sota els màxims establers per la normativa vigent. El camp elèctric generat per les antenes del municipi és de 0,88V/m de mitjana, mentre que els màxims de referència permesos per la normativa vigent oscil·len entre 28V/m i 61V/m. També s’ha calculat la densitat de la potència, amb una mitjana de 0,004W/m2, un resultat molt per sota dels màxims permesos per la normativa (entre 2W/m2 i 10W/m2).

Mesures camps electromagnètics generats per línies i transformadors elèctrics

Aquest estudi mesura el camp magnètic i el camp elèctric en punts de Gironella al voltant de les dues línies de mitja tensió i dels transformadors situats a prop de les cases i zones d’ús públic, on els valors dels camps electromagnètics són més elevats per la proximitat als transformadors.

S’ha mesurat el camp magnètic i elèctric a 26 punts del municipi, i la mitjana del camp magnètic és de 0,69µT, valor inferior al màxim de referència marcat per normativa, 100 µT. Pel que fa al camp elèctric la mitjana del municipi és de 10,53V/m, i el màxim permès és de 5.000V/m.

El regidor de seguretat ciutadana i sostenibilitat, Josep M. Castellà, assegura que “està satisfet amb els resultats dels estudis”, i explica que la intenció de l’Ajuntament al demanar l’estudi és la transparència amb la població respecte els camps electromagnètics i ajudar a minimitzar la percepció del risc que té la població a la possible relació entre aquestes radiacions i la salut.

A dia d’avui, tenint en compte els baixos nivells d’exposició i els resultats d’investigacions reunits fins ara, no hi ha cap prova científica convincent de que l’exposició a les dèbils senyals de radiofreqüència  procedents d’antenes i xarxes sense fils tinguin efectes adversos per la salut. A més, la Comissió Internacional de Protecció contra les Radiacions No Ionitzants (ICNIRP), i l’Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE) consideren que les proves científiques relacionades amb els possibles efectes a la salut atribuïts a llarg termini causats per l’exposició a camps electromagnètics de freqüència baixa són insuficients. Per tant, els nivells d’exposició a Gironella no presenten efectes per a la salut. 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a