Els serveis socials bàsics són el punt d’accés immediat al sistema català de serveis socials i el més proper al ciutadà.
Els serveis socials bàsics tenen per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi i de manera específica, aquelles persones que per diferents raons necessiten un especial suport.
L'equip de professionals està format per la treballadora social, l'educadora social i treballadores familiars.

Els serveis socials bàsics treballen coordinadament amb els diferents recursos municipals i comarcals per tal de donar una millor resposta a Gironella.

Plaça de la Vila, 13 08680 Gironella
93 825 00 33 Extensió 2
De dilluns a divendres
De les 7:30h a les 14:30h

Horaris d'atenció al públic amb
visita concertada

 

FUNCIONS

 • Informar, orientar i assessorar a les persones sobre els seus drets i deures i sobre els recursos i les prestacions socials a les que poden accedir.
 • Afavorir i educar per potenciar l'autonomia personal.
 • Detectar i prevenir possibles necessitats socials i situacions de risc.
 • Facilitar a les persones estratègies per afavorir l'àmbit laboral, educatiu, social, familiar o de la salut.

 

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

 • Dona
 • Família
 • Gent gran
 • Infància, adolescència i joventut
 • Família
 • Persones amb discapacitats i dificultats de salut
 • Persones immigrades
 • Persones en situació de risc social

 

SERVEIS

 • Atenció personalitzada i confidencial.
 • Tramitació de prestacions i recursos socials.
 • Atenció domiciliària a persones i famílies amb necessitat de suport per a realitzar activitats de la vida diària i que no disposin de recolzament suficient de familiars o altres persones.
 • Derivació a serveis especialitzats, prèvia valoració professional.

 

 

PROGRAMES

PROGRAMES PROPIS

 • Programa Inclou. Programa d’inserció laboral.
 • Programa d'ajuts municipals individuals.
 • Programa de beques de llibres i material escolar.

 

PROGRAMES EXTERNS QUE L'EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) ORGANITZA

 • Servei de transport adaptat (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Programa de millora de les compentències comunicatives bàsiques de les persones immigrades (Consell Comarcal del Berguedà)
 • Conveni de col·laboració econòmica (Fundació Residència Sant Roc).
 • Servei socioeducatiu itinerant del Berguedà (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Servei de teleassistència (Diputació de Barcelona)
 • Berguedà d'ajudes tecniques (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Cronos, programa de capacitació integral (Consell Comarcal del Berguedà – Departament d'Ensenyament).
 • Pla comarcal de drogodependències (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Servei atenció a domicili (SAD) (Consell Comarcal del Berguedà).

 

PROGRAMES EXTERNS ON L'EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) HI COL·LABORA

 • Banc d'aliments (Creu Roja)
 • Reforç escolar educació secundària (IES Pere Fontdevila-Creu Roja).
 • Programa de beques millorem en l’esport (Consell Comarcal del Berguedà-Diputació de Barcelona)
 • Projecte servei de suport a les famílies +3 (Consell Comarcal del Berguedà-Creu Roja)
 • Conveni pràcticum unitat de suport educació especial (USEE – La Salle Berga)
 • Programa de coordinació amb els centres d'ensenyament: Comisions socials (EAP equip d'atenció psicopedagògica, Departament d'Ensenyament-Centres d'ensenyament).
 • Programa d'ajuts d'urgència i de desplaçament (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Programa de mesures penals alternatives (Departament de Justícia).
 • Programa d'arranjaments d'habitatges (Diputació de Barcelona).
 • Kids infantils i per a gent gran (Creu Roja).
 • Servei d'atenció integral a les persones víctimes de violència de gènere (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Servei de mediació (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Servei d'atenció a les persones en situació de dependència (Consell Comarcal del Berguedà).

ACTIVITATS

CASAL DE LA GENT GRAN

 • Programa d'activitats i serveis.

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a