S'inicien les obres de consolidació del Pont Vell, una de les icones del municipi

 1022 obres pont vell

Les obres es fan conjuntament amb el Consell Comarcal del Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà, juntament amb l’Ajuntament de Gironella, inicien aquest dilluns 25 d’octubre les obres de consolidació del Pont Vell de Gironella, una de les estructures més icòniques del municipi gironellenc.

L’actuació suposa una inversió total de 37.075,63 euros i consisteix en l’eliminació de la vegetació espontània de les façanes del pont gòtic, el repicat dels rejuntats de morter de calç en mal estat, així com també dels elements que presenten fissures i forats.

A més, en les obres es procedirà a l’eliminació dels elements constructius que es puguin despendre del pont. Un cop revisat i sanejats tots els elements en mal estat, es rejuntaran i repararan els elements afectats amb morter de calç actual (de més qualitat i més durable).

Des del punt de vista de remarcar les fases de construcció del pont i donar importància a l’estructura gòtica original, el projecte preveu fer un refós de morter, d’uns 15 centímetres, entre l’estructura original i els elements sobre posats.

D’aquesta manera es produirà una línia d’ombra que permetrà identificar els diferents elements, fent més entenedor l’evolució de l’estructura per als visitants.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, afirma que “estem satisfets per l’inici d’aquestes obres en un dels indrets més icònics de Gironella. El Pont Vell és un element identificador del poble i de la comarca i per aquest motiu ha d’estar sempre en la millor de les condicions. És per això que el Consell Comarcal continua treballant per ajudar als municipis del Berguedà a mantenir i millorar el seu patrimoni”.

Lluís Vall, regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Gironella, comenta que “aquesta és una de les accions del conjunt del projecte de millora del patrimoni gironellenc que vam iniciar l’any 2016 amb l’objectiu de restaurar els elements més simbòlics del municipi, i a la vegada poder-los explotar turísticament”.

Els treballs es realitzaran sota la supervisió d’un arqueòleg, que garantirà el rigor i el respecte històric de l’actuació.

El mateix projecte contempla la realització d’un sondeig arqueològic al paviment del carrer del pont vell, passat l’estrep esquerre del pont (al tram medieval), amb l’objectiu de determinar la cronologia, l’ús, les reparacions i la fisonomia original del pont.

Segons la llei 9/93, que regula les intervencions arqueològiques i paleontològiques, la memòria haurà de recollir tota la informació obtinguda en l’actuació, establint unes conclusions i interpretacions finals, que aniran complementades dels estudis necessaris.

La memòria inclourà un apartat de notícia històrica, un resum dels treballs, un apartat de conclusions, un inventari, una classificació dels materials descoberts, el registre de les fitxes de les diferents unitats estratigràfiques i un apartat de plànols amb alçats i seccions de les estructures descobertes.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a