El nostre compromís amb Gironella

 

A continuació podeu veure el grau de compliment del nostre programa electoral:

Actuacions que s'han portat a terme Actuacions que s'estan realitzant o que es poden portar a terme Actuacions que, a hores d'ara, no s'han realitzat

La següent gràfica mostra el percentatge de les accions realitzades, les que estan en procés, i les que no s'han començat en funció de l'àrea.

2301 retriment comptes

A continuació es mostren les accions especifiques per cada àrea.

 

ACTUACIONS A BARRIS I COLÒNIES

Executarem un Pla de Carrers 2023-2030, en el qual s’incloguin les actuacions de millores de voreres per fer-les accessibles i transitables, incloent-hi zones encara sense urbanitzar, i també amb la col·locació de baranes en llocs en pendents elevades

Habilitarem espais (tipus mòdul o similar) en els barris que no disposen de seu social

Farem estudis en diferents barris per ordenar la mobilitat, com per exemple a Cal Blau, Cap del Pla, Cal Ramons o al nucli històric, posant sobre la taula les diferents alternatives amb els veïns afectats

 Buscarem les fórmules per unir les zones urbanes cap als itineraris naturals, amb la senyalització especial d’espais per a vianants

Farem actuacions per pacificar l’entorn de l’institut, creant espais més segurs pels estudiants i una zona de “petó i adéu”, entre altres

Aprovarem una línia econòmica anual d’ajudes per a la millora de façanes al municipi

Presentarem un projecte de recuperació integral del nucli històric a la Generalitat de Catalunya, per tal de promoure la millora dels habitatges de la zona, millora dels carrers i places, i també la dinamització de tot l’entorn

Substituirem l’espai social exterior de Viladomiu Nou per un de més modern, integrat a l’entorn, i que permeti un ús més enllà de l’època d’estiu

Instal·larem aparells ascensors als edificis de Viladomiu Vell, així com la millora de voreres i entorn, en el marc de l’ajuda com a barri de rehabilitació preferent

Modernitzarem les zones d’esbarjo i parcs infantils, procurant incorporar-ne de més innovadors, amb una vessant pedagògica, i que siguin diferents entre ells Crearem un equip, dins la brigada municipal, que s’encarregui mínim un cop al mes de fer actuacions a cada barri, per així garantir-ne un manteniment periòdic Designarem un supervisor dels contractes de serveis que tenim (jardineria, neteja viària i recollida de residus), optimitzant itineraris i freqüències, i donant transparència a la feina feta amb informes mensuals

Garantirem un pla bianual d’asfaltatge i pintat de carrers i places

Instal·larem nou enllumenat a zones
de vianants o carrers que, ja sigui per vandalisme o per la seva urbanització pendent però que tenen molt ús, no en disposen en condicions (itinerari de Cal Blau, itinerari de Viladomiu Nou, itinerari de Cal Ramons o al carrer sense nom al nucli històric)

Habilitarem un telèfon d’emergències de serveis bàsics (enllumenat o aigua) durant les hores que les oficines municipals estan tancades

Farem millores en diverses places del municipi, com per exemple a la Plaça del Cinema, la Plaça de Cal Bassacs i la Plaça Pi i Margall, amb l’objectiu de disposar en elles de més zones d’ombra i més plantacions d’arbres i altres plantes

Incorporarem elements de parcs de salut als barris del municipi, per completar el projecte global que hem dissenyat.

Farem el manteniment de les franges perimetrals d’urbanitzacions properes a zones de bosc, i en crearem de noves en altres punts del municipi que tinguin major risc.

 

AL COSTAT DE LES PERSONES

Seguirem identificant noves accions per ajudar i acompanyar les persones de tot el municipi

Les ajudes per poder fer front a una plaça residencial a la Fundació Sant Roc seguiran existint

Prioritzarem el treball de les cures en l’àmbit domiciliari: un nou model d’atenció SAD consolidant el perfil de cuidadora, tot reduint la llista d’espera

Farem noves actuacions de dinamització del Casal Cívic La Llar, amb noves activitats per a totes les edats

Garantirem l’accés bàsic a alimentació a les famílies que ho necessitin, reforçant el Banc d’Aliments

Farem tallers per garantir una millor integració en l’entorn de les persones migrades que venen a Gironella

Crearem un programa de contraprestacions voluntàries, on les persones que reben suport de l’ajuntament també col·laborin en determinades accions al municipi

Promourem cursos de sensibilització i suport a col·lectius LGTBI+, així com accions concretes més visibles

Farem un conveni específic per tenir una agenda d’activitats per empoderar la dona

Identificarem nous projectes inter generacionals, en la línia d’allò iniciat fa 4 anys

Acostarem a barris i colònies nous serveis del Casal, com podologia o fisioteràpia

Organitzarem jornades esportives per a la 3a edat

 

PROJECTES PER A LA SALUT

Mantindrem reunions periòdiques amb els responsables de salut, tant de primària com hospitalària, per garantir uns serveis de qualitat per a la ciutadania, així com col·laborar per millorar-ne els necessaris

Vinculació del servei de teleassistència amb el servei d’entrega de medicaments a domicili, en cas d’urgència

Finalitzarem el desplegament del Pla de Salut de Gironella, així com mesures addicionals per seguir-lo millorant de cara al futur

Potenciarem el projecte Health-G! d’hà bits saludables

Finalitzarem la instal·lació de 3 DEA’s per tenir el municipi completament cardioprotegit, així com el manteniment anual de tota la xarxa

Reforçarem el projecte “Mou-te per la ment”, un vincle entre salut física i mental

Sensibilitzarem a la ciutadania de la necessitat de censar els animals, tots ells

Potenciarem i col·laborarem en la prescripció social, un nou model per millorar el benestar i la qualitat de vida amb menor medicació

Ampliarem els parcs de salut del municipi, amb un itinerari saludable que els uneixi tots ells.

 

UNA APOSTA PER L’ESPORT

Dinamitzarem l’espai fitness i activitats dirigides municipal que proposem habilitar com a nova inversió

Habilitarem un espai de reunions i un espai social al pavelló esportiu

Instal·larem un nou sistema de calefacció i escalfament aigua al camp d’esports municipal

Adequarem l’entorn del Bike-Trial, i així seguim donant suport a l’entitat que hi ha fet una gran aposta

Iniciarem les obres del nou edifici de serveis a la piscina

Volem crear unes Olimpíades escolars que permeti fer un tastet de disciplines esportives i alhora una competició sana

Instal·larem una plataforma elevadora al pavelló esportiu municipal, per fer accessible l’accés a la pista

Potenciarem els equipaments esportius per tal que els centres educatius en facin ús durant l’horari escolar

Ampliarem la temporada de piscina a primavera especialment com a espai d’entrenament per clubs i federacions

Si aconseguim permisos per navegar pel riu Llobregat, concessionarem activitats aquàtiques a empreses especialitzades

Les beques esportives seguiran garantint l’esport a l’abast de tothom

Seguirem agraint i reconeixent les trajectòries individuals i col·lectives d’esportistes i entitats del municipi

Reforçarem les proves existents, conjuntament amb entitats, per ser referents en l’esport al municipi

 

NOUS PROJECTES CULTURALS I PATRIMONIALS

Continuarem amb l’adequació i equipament a l’Espai Cultural de Viladomiu Nou

Crearem el carnet cultura per a la fidelització als actes culturals, amb abonaments i descomptes

Encarregarem un estudi per veure com recuperar o interpretar l’antic Pont del Diable a cal Bassacs

El Culturitza’t mantindrà una programació estable, coordinada, assequible i per a tots els públics

Seguirem recolzant iniciatives culturals de les entitats

Apostarem per tenir una Festa Major dinàmica, aportant noves iniciatives que la faci innovadora

Ampliarem l’horari d’obertura de la biblioteca municipal, per facilitar més l’estudi

Farem manteniments periòdics al patrimoni immoble, per tenir-lo sempre en bones condicions

Crearem una imatgeria festiva a la Festa Major per fer-la més tradicional

Estudiarem la possibilitat de crear un espai de mostra de la imatgeria festiva i de cultura popular on poder visitar-ne els detalls.

Gironella és un FESTIVAL: Festival de festivals, projectarem tots els festivals: Poesia, Màgia, Test... en una campanya de màrqueting.

El projecte Vermusic, ja consolidat a Gironella, continuarà essent una iniciativa itinerant que posarà en valor nous espais dels municipi

Seguirem en la línia de mecenatge cultural d’aquells projectes de talent de persones vinculades a la cultura o bé les mateixes entitats culturals

Apostarem per la setmana de la memòria treballant-ho conjuntament amb l’institut

Apostarem per crear un banc de murs i parets artístiques per tal de poder oferir a artistes muralistes professionals per ferhi intervencions d’embelliment i que a la vegada generin turisme cultural

Fomentar la cultura popular i tradicional ha de ser una prioritat, per això promourem activitats participatives, tallers i assajos oberts d’activitats per a caramelles, festa major o ballades de folk

Apostarem per consolidar la mostra de Sant Jordi a Gironella, amb un espai comú d’entitats, així com autors locals i activitats literàries, poètiques i teatral

 

HABITATGE I ENTORN URBÀ

Impulsarem l’actualització del Pla Local d’habitatge que orienti les necessitats i fórmules, tant a nivell privat com públic, dels propers 20 anys

Obrirem l’oficina de d’habitatge i acompanyament a la rehabilitació

Crearem una borsa municipal per intercedir en posar nous habitatges al mercat de lloguer

Incorporarem bonificacions a l’IBI als qui posin els pisos tancats al lloguer

Treballarem per aconseguir la distinció de “Vila Florida”

Crearem una normativa d’endreça horts urbans

Recuperarem la figura del regidor/a de barri, que els agrupi tots de nou

Revisarem el planejament urbanístic i ajustarem el creixement urbà previst a les noves necessitats, amb una mirada més verda

Estudiarem la possible implantació d’horts urbans municipals

Incrementarem la plantació d’arbres i altres estructures per garantir espais climàtics als parcs i places del municipi

Crearem un nou sistema de senyalització que, complementant l’existent, permeti els recorreguts a peu

Mantindrem les bonificacions del 75% per fer actuacions en habitatges més accessibles

Seguiran vigents les bonificacions del 95% per a millora i rehabilitació de façanes

 

MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA

Habilitarem zones de càrrega i descàrrega en diferents punts del municipi, per facilitar la tasca de missatgers i transportistes, i evitant així estacionaments al mig del pas

Dissenyarem el programa “Em desplaço sense vehicle”, per generar hàbits saludables per anar a escola, als actes o a fer la compra de proximitat

Habilitarem aparcaments dissuasoris a les entrades nord, centre i sud del municipi

Seguirem apostant pel civisme enfront de les sancions, molt vinculades a infraccions de trànsit

Instal·larem càmeres de vídeo vigilància a les entrades del municipi i en determinades zones, per garantir la seguretat i identificar possibles delictes

Aplicarem un nou sistema de control sobre les zones d’estacionament limitat, que seguirant sent gratuïtes i limitades a 90 minuts.

Estudiarem uns nous accessos al polígon de can Ginyola, en un punt de poca visibilitat

Aprovarem plans d’emergència per a tots els edificis municipals, així com també per tots els actes amb gran concurrència de públic

Instal·larem una marquesina de parada de bus a cal Bassacs

Garantirem la cobertura de les vacants d’agents locals

Finalitzarem les actuacions per tenir tot el municipi completament accessible

Fomentarem el patrullatge a peu, de forma mixta, d’agents locals i agents cívics

Negociarem millores al vial de la C-16 (via paral·lela a l’autovia) per assumir-ne, amb el temps, la titularitat i gestió

Analitzarem els horaris de bus actuals i, en funicó de les necessitats de la ciutadania, sol·licitarem incrementar-ne freqüències en totes elles.

 

CIVISME, ENTITATS I PARTICIPACIÓ

Impulsarem les reunions de barri, unes trobades semestrals de tot l’equip de govern amb el veïnatge de cada barri o colònia

Crearem la “taula d’entitats” per tal de coordinar actes i activitats, relacionar-se i col·laborar entre elles

Seguirem acompanyant les entitats, econòmicament i amb recursos humans, per tal que continuïn la seva tasca de dinamització de Gironella

Obrirem consells municipals en nous àmbits, com els de la dinamització econòmica, l’esport o la gent gran.

Crearem una agenda mensual i única d’activitats, distribuïda digitalment i també en físicament en certs establiments col·laboradors

Posarem a debat, anualment, propostes de millora del municipi, per tal que la gent participi i decideixi si cal portar-se a terme

Demanarem a comerços i ciutadania que, amb un sistema d’incentius, en ajudin a mantenir jardineres del municipi ben vives

Habilitarem papereres de per a les dejeccions d’animals

Incorporarem cendrers a papereres, per evitar cigars al terra

Desenvoluparem la campanya “Estima’t Gironella”

Fomentarem la participació en els projectes estratègics envers dels objectius de desenvolupament sostenible

 

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

Seguirem donant suport a Ràdio Gironella, treballant amb ells la possibilitat que tingui una freqüència municipal

Mantindrem i millorarem, en els camps que sigui possible, la transparència municipal

Crearem una nova web municipal

Instal·larem wifi municipal als equipaments esportius

Garantirem, com hem fet fins ara, que cap habitatge del municipi es quedi sense el dret d’accés a la fibra òptica

Ubicarem punts informatius municipals en establiments col·laboradors, perquè la informació d’actes i esdeveniments també es faci en combinació de forma física i digital.

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ, RECURSOS HUMANS I HISENDA

Seguirem la política de fer que els recursos públics siguin gestionats de forma coherent i eficient

Mantindrem totes les bonificacions actuals en les diferents taxes i impostos

Aplicarem una política d’impostos que no traslladi tots els efectes de major cost de vida a la ciutadania, mantenint sempre serveis públics de qualitat

El deute bancari seguirà estant controlat dins uns paràmetres assumibles per qualsevol equip de govern

Farem una administració en línia més fàcil, àgil i ràpida Acostarem l’ajuntament als barris perquè, en els casos de dificultat en el desplaçament i de gestions en línia, es puguin fer les gestions

 

COMERÇ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Treballarem, junt amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’ACEB i Cambra de Comerç, un Pla d’atracció de nova activitat empresarial per captar noves inversions que ens permetin créixer econòmicament i socialment

Crearem la targeta de fidelització del comerç de proximitat, amb descomptes i entrades a espectacles culturals

Potenciarem la fira de Sant Josep amb el comerç local com a protagonista que sumi amb el motor

Seguirem al costat de l’Associació de Comerciants per treballar, conjuntament, les seves problemàtiques

Consolidarem el “Market Gironella Vila de Nadal” per posicionar i dinamitzar les compres nadalenques en el comerç local

Impusarem un Pla de Foment del Comerç Local basat en la transformació digital, la transformació del punt de venda i cap a un comerç més sostenible i d’economia circular

Instal·larem taquilles intel·ligents per venda 24h amb comerços de proximitat

Impulsarem la campanya “Fet a Gironella!”, amb impactes a internet i també amb identificació específica al municipi

Activarem la campanya “aparadors amb vida” en els comerços tancats

Contractarem una persona de referència per a la dinamització i acompanyament del comerç local

Crearem nou sòl industrial a la zona Bassacs per a la captació de noves activitats empresarials

Fomentarem nous cursos formatius per capacitar persones i facilitar la seva incorporació al mercat laboral

Seguirem estant al costat de la mostra BdGust, que ja ha celebrat 10 anys d’història

Farem “el cafè de l’autònom” amb caràcter semestral, per compartir visions i mesures per fer créixer els seus negocis

Obrirem una línia de subvencions per a comerços que facin obres per fer accessibles els seus comerços

Crearem una borsa municipal, coordinada amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, de naus i locals buits

Un cop creat el lab d’innovació social, buscarem les vies per tal que es creïn nous projectes econòmics al seu voltant

Serem part del projecte APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) que es vol impulsar a nivell comarcal, per disposar de polígons industrials més dinàmics i ben posicionats

 

TURISME

Incorporarem el concepte “agrobotiga” i altres productes a l’oficina d’informació turística municipal

Demanarem autorització a l’ACA per poder fer navegable el riu Llobregat, com un nou atractiu turístic

Donarem estabilitat als recursos turístics actuals, amb personal qualificat que en faci la gestió i planificació

Crearem paquets turístics (visita + allotjament + compres + àpats) al municipi

Seguirem demanant que la Diputació de Barcelona executi, com s’havia compromès, el projecte de la Via Blava del Llobregat

Donarem a conèixer la recuperació de la “Via del Carrilet” i hi vincularem la història del mateix vinculada al creixement de Gironella

Fomentarem un nou model de turisme regeneratiu, que no té impacte negatiu en el territori, potenciant equipaments existents, com l’espai d’autocaravanes

Estudiarem la viabilitat de ser un destí, si tot el Berguedà hi aposta, en turisme esportiu

 

SOSTENIBILITAT

Farem un estudi per a l’impuls de cooperativa d’energia local

Impulsarem una xarxa de recollida d’aigües pluvials i de fonts, per utilitzar-la per a usos de neteja de la via pública

Mantindrem les bonificacions per l’ús de la deixalleria mòbil

Invertirem en centrals de biomassa als centres educatius de Bassacs i a l’Espai Sant Tomàs

Instal·larem noves plaques fotovoltaiques a Sant Tomàs i Escola Gironella

Establirem un manteniment i neteges mensuals a les illetes d’emergència del sistema de recollida porta a porta

Descentralitzarem la deixalleria mòbil als barris, a partir de mitjans del 2024

Crearem una xarxa de compostadors veïnals

Seguirem fent millores a la recollida porta a porta, perquè l’esforç de la ciutadania ha de tenir també el seu reconeixement

Desenvoluparem un pla de comptadors intel·ligents d’aigua

Redactarem un Pla Especial de Sequera, per a estar preparats de cara al futur

Insistirem perquè l’ACA construeixi les depuradores a Viladomiu Vell i Viladomiu nou, i faci l’ampliació de la de Gironella

 

EDUCACIÓ

Donarem continuïtat al Consell d’Infants que permet involucrar als alumnes de primària 5 i 6 en la presa de decisions de projectes que els afecten

Desenvoluparem l’acord signat amb la FUB-UManresa que portarà, en els propers anys, la implantació d’estudis superiors i universitaris a la nostra comarca

Reforçarem el projecte educatiu de la llar d’infants Estel Bassacs, per recuperar la matrícula d’anys anteriors

Treballarem per fomentar la nostra cultura popular a les escoles i l’Institut

Farem un Pla de Millora de Centres Educatius 2023-2030 que ens permeti identificar, quan el departament no actua, les necessitats futures de millora

Estudiarem la viabilitat per ampliar, en un nou espai, la llar d’Infants Estel Bassacs

Organitzarem, els dies festius escolars, activitats per facilitar la conciliació laboral i familiar

Obrirem el pati de la llar infants Estel Gironella, fora dels horaris, per guanyar un espai de joc de 0 a 3 anys

Ampliarem el transport escolar de primària, que faci un major recorregut i permeti qualsevol família utilitzar-lo independentment de la zona on visqui i l’escola escollida

Incentivarem, amb descomptes, un transport a secundària per evitar el desplaçament amb transport privat

Avaluarem assumir l’organització dels casals de Nadal, Pasqua i d’estiu des de l’ajuntament, amb una oferta diversa i atractiva

Mantindrem i, si hi ha demanda, ampliarem l’Espai +5 i famílies, un espai d’aprenentatge i inclusió públic pioner a la comarca

Les beques per llibres i material escolar seguiran garantint que tothom pugui iniciar el curs amb el material escolar necessari

Apostem per reforçar el monitoratge de menjador a tots els centres de primàries

Crearem el projecte d’Entorns d’Aprenentatge d’hàbits saludables i patrimoni, que permeti a tot estudiant conèixer el nostre municipi i entorn

Farem una planificació per instal·lar aparells de climatització a espais escolars

Seguirem potenciant el projecte educatiu i musical Giro-Sona

 

JOVENTUT

Crearem una Escola d’Estiu d’Oficis, que consti de seminaris i tallers per aprendre oficis pels joves

Crearem el model d’autogestió del local de joves, de comú acord amb tots ells

Apostarem per facilitar el lloguer jove, ja sigui en els pisos de promoció municipal, o per facilitar l’accés al mercat privat

Fomentarem, a través del Consell de Joves, una oferta lúdica, esportiva i d’activitats vàries que sigui estable durant l’any

Crearem una borsa de treball jove, i en farem difusió per diferents canals que arribin a tot el jovent

Seguirem contractant, via joves en pràctiques i pràctiques universitàries, persones joves per tenir una primera oportunitat laboral

Buscarem projectes que motivin i involucrin la joventut en el respecte, l’estima i la defensa d’un municipi actiu i viu

Instal·larem un ascensor a l’edifici El Cau, per fer-lo accessible

 

TALENT

Crearem un programa de reconeixement a l’alumnat excel·lent, donant un premi econòmic per seguir els seus estudis superiors

Identificarem grups locals d’interès (persones especialistes en temàtiques específiques) que ens ajudin a la detecció, prevenció i millora en la presa de decisions del municipi

Donarem reconeixements, de caràcter econòmic, al talent local en àmbits com la cultura, l’esport i l’emprenedoria

Promourem un Lab d’Innovació Pública Social, que estigui alineat amb el festival Up Berguedà, i que permeti aflorar el talent de Gironella i comarca, i es generin sinèrgies entre joves, persones emprenedores, docents i empreses.

 

INVERSIONS

Instal·larem nous tancaments de finestres a l’antic edifici dels mestres de l’escola Bassacs

Projectarem la 2a fase del Pla de Millora dels polígons industrials, actuant en voreres, serveis i senyalització

Culminarem la recuperació de la Via del Carrilet com a itinerari per a vianants i ciclistes

Construirem el nou edifici de serveis a la piscina

Crearem una zona de pump tuck a la zona esportiva

Instal·larem un nou sistema d’aigua calenta i calefacció als vestidors del camp d’esports municipal

Construirem una nova marquesina al camp d’esports municipal, així com també nous seients dels colors del club

Habilitarem els espais necessaris que, fruit del conveni amb la UManresa, necessitem per implantar estudis universitaris i superiors

Proposarem habilitar un espai de lleure per a gossos

Reordenarem, amb caràcter fix i permanent, les pistes de volei platja

Iniciarem la recuperació de la riera d’Olvan i la zona del camí de l’Ermita, com un itinerari natural

Pacificarem el carrer del riu i el seu entorn, amb un major protagonisme del vianant, i guanyant un espai més obert cara al riu

Habilitarem una sala de fitness i activitats dirigides al municipi

Farem possible la rehabilitació de les vivendes de Viladomiu Vell, perquè siguin més eficients energèticament

Habilitarem un local com a “espai jove”, segons les necessitats i demandes dels joves

Instal·larem ascensors a la colònia de Viladomiu Vell, i farem millores en voreres i entorn

Tancarem l’acord per tal de recuperar la plena titularitat de l’alberg, inacabat, per desencallar-ne l’ús

Instal·larem noves plaques fotovoltaiques als edificis escolars de primària

Donarem una sortida a la caserna, ja sigui com a espai d’aules de formació i coneixement, o com a pisos per a gent gran

Dotarem el municipi de 20 pisos municipals de lloguer assequible, per a persones joves i grans

Canviarem, de forma progressiva, els sistemes de calefacció per altres de biomassa

F arem millores en camins rurals, per reparar els forats i males conduccions d’aigua

Invertirem, anualment, 250.000€ en la remodelació de la xarxa d’aigua, seguint les accions marcades en el Pla Director

Farem el manteniment necessari, cada dos anys, de carrers i places amb renovació de l’asfalt

Reformarem els jardins de l’escola Gironella, per recuperar l’essència del seu moment

Urbanitzarem de nou el carrer Baixada del Castell i entorns

Finalitzarem l’accessibilitat a totes les voreres i itineraris del municipi

Reordenarem l’entorn de l’institut i el carrer Pont de les Eres, fent-lo més amable per al vianant

Farem la 1a fase de la remodelació del Pont Vell

Treballarem per habilitar un espai polivalent cobert per donar resposta a necessitats

Farem un talús a la zona de Sant Antoni per recuperar un espai natural obert al riu, recuperant la zona esllavissada.

Farem una plataforma elevada a l’encreuament entre l’avinguda Catalunya i la carretera de Casserres, on el vianant tingui prioritat i seguretat quan s’hi desplaci

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a