Els serveis socials bàsics són el punt d’accés immediat al sistema català de serveis socials i el més proper al ciutadà. Els serveis socials bàsics tenen per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi i de manera específica, aquelles persones que per diferents raons necessiten un especial suport. L'equip de professionals està format per treballadores socials, educadores socials, treballadores familiars, auxiliars de la llar i informadora/administrativa. treballadores familiars.

Els serveis socials bàsics treballen coordinadament amb els diferents recursos municipals i comarcals per tal de donar una millor resposta a Gironella.

Plaça de la Vila, 13 08680 Gironella
93 825 00 33 Extensió 3
De dilluns a divendres
De les 8:00h a les 15:00h
Dijous tarda
De les 16:30h a les 18:30h

Horaris d'atenció al públic amb
visita concertada
Espai accessible

 

FUNCIONS

 • Informar, orientar i assessorar a les persones sobre els seus drets i deures i sobre els recursos i les prestacions socials a les que poden accedir.
 • Afavorir i educar per potenciar l'autonomia personal.
 • Detectar i prevenir possibles necessitats socials i situacions de risc.
 • Facilitar a les persones estratègies per afavorir l'àmbit laboral, educatiu, social, familiar o de la salut.

 

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

 • Dona
 • Gent gran
 • Infància, adolescència i joventut
 • Família
 • Persones amb amb diversitat funcional i/o dificultats de salut
 • Persones immigrades
 • Persones amb situació de vulnerabilitat

 

SERVEIS

 • Atenció personalitzada i confidencial.
 • Tramitació de prestacions i recursos socials.
 • Atenció domiciliària a persones i famílies amb necessitat de suport per a realitzar activitats de la vida diària i que no disposin de recolzament suficient de familiars o altres persones.
 • Derivació a serveis especialitzats, prèvia valoració professional.

 

 

PROGRAMES

 

PROGRAMES PROPIS

 • Programa Inclou. Programa d’inserció laboral.
 • Programa d'ajuts i prestacions econòmic de caràcter social.
 • Servei d’Atenció a Domicili (SAD).
 • Projectes roses solidàries. (Gent gran).
 • Programa de beques de llibres i material escolar.
 • Projecte de lleure Les Tardes es juga al carrer.
 • Banc d’Aliments de Gironella (BAG). Cogestió amb Caritas Gironella.
 • Projecte Gironella: desmuntant rumors, construint convivència.
 • Programa d’allotjament d’urgència.

 

 

PROGRAMES EXTERNS QUE L'EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) ORGANITZA

 • Programa de millora de les compentències comunicatives bàsiques de les persones immigrades (Consell Comarcal del Berguedà)
 • Conveni de col·laboració econòmica (Fundació Residència Sant Roc).
 • Servei de teleassistència (Diputació de Barcelona).
 • Berguedà d'Ajudes Tècniques (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Servei socioeducatiu itinerant del Berguedà -SSIB- (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Gironella: tots eduquem. Projecte de reforç escolar de primària (Creu Roja Berguedà i Caritas Gironella).
 • Projecte Èxit Escolar. Reforç escolar secundària (Creu Roja Berguedà i IES Pere Fontdevila).

 

SERVEIS I PROGRAMES EXTERNS ON L'EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) HI COL·LABORA

 • Pla comarcal de drogodependències (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Kids infantils (Creu Roja Berguedà).
 • Programa de beques millorem en l’esport (Consell Comarcal del Berguedà-Diputació de Barcelona).
 • Projecte servei de suport famílies (Consell Comarcal del Berguedà-Creu Roja Berguedà).
 • Programa de coordinació amb els centres d'ensenyament: Comissions socials (EAP equip d'atenció psicopedagògica, Departament d'Ensenyament-Centres d'ensenyament).
 • Servei d’Atenció Psicològica per Infants i Adolescents –SAPIA- (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Protocol per a la prevenció i la intervenció de l’absentisme escolar al Berguedà (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Protocol d’atenció a la infància i l’adolescència en situacions de risc i desprotecció. (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Programa de mesures penals alternatives (Departament de Justícia).
 • Programa d'arranjaments d'habitatges (Diputació de Barcelona).
 • Servei d'atenció integral a les persones víctimes de violència de gènere (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Servei de mediació (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Pla d’accessibilitat de Gironella.
 • Protocol per fer front als maltractaments de les persones grans del Berguedà. (Consell Comarcal del Berguedà).
 • Servei de transport adaptat (Consell Comarcal del Berguedà).

ACTIVITATS

 

CASAL DE LA GENT GRAN

 • Programa d'activitats i serveis.

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a