Consulta el pressupost municipal.

Per veure una representació gràfica del pressupost de l'any en curs clica aquí.

 

Pressupost 2023

El pressupost municipal per a l’exercici 2023 puja a un total de 8.340.141,28 euros. Aquesta xifra incorpora 3.345.670,18€ en inversions centrades en la sostenibilitati la millora de la mobilitat urbana al municipi. Les inversions més grans d'aquest 2023 són la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Espai el Blat i a la piscina coberta, la construcció de l'edifici de serveis de la piscina municipal, la recuperació de la ia del Carrilet i les millores a la xarxa d'aigua a diferents punts del municipi. 

A continuació es pot consultar el pressupost desglossat.

Resum pressupost

Pressupost d'ingressos

Pressupost de despeses

Inversions

Memòria explicativa d'alcaldia sobre el pressupost

Informe de secretaria

Informe d'intervenció sobre l'estabilitat pressupostària

 Notícia ple d'aprovació del pressupost

 Vídeo del ple

 

Estat d'execució

 Estat d'execució del primer trimestre

Modificació de crèdits

 

Presentació gràfica del pressupost

pressupost area despesa 2023

0. DEUTE PÚBLIC. 226.500,00€

1. SERVEIS PÚBLICS I BÀSICS: 4.334.473,56€

Seguretat i mobilitat ciutadana: 112.000,00€

Habitatge i urbanistic: 1.972.039,53€

Benestar comunitari: 1.311.969,11€

Medi ambient: 938.464,92€

2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Pensions: 438.736,10€

Serveis socials i promoció social: 413.386,62€

Foment de l'ocupació: 54.000,00€

3. PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Sanitat: 42.000,00€

Educació: 607.900,00€

Cultura: 165.500,00€

Esport: 205.750,00€

4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses: 153.000,00€

Infraestructures: 27.000,00€

Altres actuacions de caràcter econòmic: 5.200,00€

9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Òrgans de govern: 162.580,00€

Serveis de caràcter general: 1.455.115,00€

Administració financerea i tributària: 52.000,00€

 

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a