Cultura, festes i patrimoni

Gironella com la majoria de municipis catalans compta amb un llegat històric cultural important, generacions, rere generacions són moltes les entitats culturals que han nascut al municipi però a la vegada també n’hi ha algunes que han sobreviscut a dia d’avui i altres que malauradament ja han desaparegut, per això l’àrea de cultura té el repte de donar el màxim de suport a les entitats perquè això no es repeteixi i puguem tenir una vila rica en una oferta educativa i cultural per a tothom.

També és l’àrea que gestiona i organitza les principals festes del municipi recuperant-ne els actes de cultura popular i arrel tradicional.
Per altra banda és l’àrea encarregada de treballar el patrimoni i la memòria històrica i tot el llegat de la vila de Gironella, es cuida d’estudiar els elements patrimonials del municipi i fer-hi les actuacions necessàries i posar-les en coneixement tot fent-ne difusió del valor històric i patrimonial.

L’àrea té com a objectiu:

 • Atenció a les entitats o associacions culturals locals i informació genèrica, coordinadament amb l’àrea de Transparència, Entitats i Participació
 • Informar i assessorar amb caràcter periòdic de l’oferta cultural al municipi
 • Col·laboració amb entitats i altres iniciatives culturals del municipi 
 • Organització de les diferents festes més representatives del poble: Festa major, Bdgust, Carnestoltes, Caramelles o activitats de Nadal 
 • Vetllar per a la preservació de les entitats i activitats de cultura popular i d’arrel tradicional 
 • Difusió de les activitats i programació de programes anuals de cultura com el Culturitza’t 
 • Estudiar els elements patrimonials, catalogar-los, conservar-los i fer-ne difusió 
 • Realitzar activitats de recerca històrica i fer-ne difusió

Turisme i projecció del municipi

L’àrea de turisme té com a missió atraure el nombrós visitant perquè faci parada al municipi, conegui la seva història i els seus racons més preuats, i alhora gaudeixi de tot allò vinculat al turisme i que connecta amb la promoció econòmica de Gironella.

L’àrea té com a objectiu:

 • Promoció de la població en l’àmbit turístic 
 • Treball en xarxa amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per una estratègia coordinada en l’àmbit del turisme 
 • Creació i gestió d’activitats focalitzades al turisme familiar i de l’esport 
 • Gestió i manteniment dels recursos naturals i d’equipaments d’orientació turística 
 • Implantació d’un Punt d’Informació Turístic a Gironella

Projectes europeus

L’àrea de projectes europeus fomenta la participació de les diverses regidories i serveis en projectes i programes europeus. Aquest tipus d’iniciatives tenen la voluntat de corregir desequilibris entre les diferents regions d’Europa amb l’objectiu de construir un espai comú. Són eines que doten els municipis dels recursos necessaris per tirar endavant les línies estratègiques i per potenciar les relacions de col·laboració intermunicipal. La Unió Europea compta amb diferents tipus de projectes europeus adreçats als municipis com:

 • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Responsable
Lluís Vall
Segon tinent d’alcalde. Regidor de cultura, festes i patrimoni, turisme i projecció del municipi, projectes europeus
Segon tinent d’alcalde. Regidor de cultura, festes i patrimoni, turisme i projecció del municipi, projectes europeus