Esports i activitat física

És l’àrea encarregada d’impulsar, gestionar i coordinar les activitats esportives del municipi, siguin per pròpia organització o a través dels clubs esportius del municipi. Alhora ha de garantir l’accés de qualsevol ciutadà a l’esport, per millorar els hàbits de vida individuals.

L’àrea té com a objectius:

  • Coordinació, control i impuls del manteniment de les instal·lacions esportives municipals, activitats i programes esportius de caràcter continuat i/o puntual d’entitats, associacions i clubs esportius i informació esportiva
  • Coordinació de l’esport escolar dins els equipaments esportius municipals
  • Planificació per a la millora de les instal·lacions esportives, i instal·lació de nous esports al municipi
  • Creació de rutes saludables per l’entorn del municipi, ja sigui en àmbits naturals o urbans, que permetin gaudir a tothom de l’esport
Responsable
Miquel Serra
Regidor d’esports i activitat física
Regidor d’esports i activitat física