Promoció econòmica, ocupació i comerç 

Aquesta àrea treballa amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament econòmic local. En aquesta àrea s’hi engloben totes les accions vinculades a la promoció econòmica del municipi, ja sigui a través del suport a fires o a les empreses de l’entorn del municipi, al foment de les polítiques d’ocupació per a persones a l’atur (formació, plans d’ocupació, ajudes a la contractació o a l’emprenedoria) i a la coordinació i impuls de les polítiques del comerç de proximitat.

Juntament amb el Servei d’Orientació Laboral prestat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, atén i assessora als demandants d’ocupació en la línia de la millora de la seva ocupabilitat, per tal de promoure les condicions adients per a l’accés, la permanència i la millora de l’ocupació. També assessora l’emprenedoria i el teixit empresarial de Gironella, pel que fa a la generació d’oportunitats de negoci i d’activitat econòmica, tot oferint recursos i suport tècnic a la creació, transformació del comerç del municipi.

Responsable
Jordi Macià
Tercer tinent d’alcalde. Regidor de promoció econòimca, ocupació, comerç i fires
Tercer tinent d’alcalde. Regidor de promoció econòimca, ocupació, comerç i fires