Consulta el pressupost municipal.

Per veure una representació gràfica del pressupost de l'any en curs clica aquí.

 

 

Pressupost 2022

El pressupost per l’any 2022 ascendeix a un total de 7.422,205,59€, dels quals 2.706.507,59€ són inversions centrades en l’estalvi energètic, la transformació verda del municipi i  en el manteniment i millores d’edificis i via pública.

Les inversions més destacades de l’any 2022 seran les millores a la xarxa d’aigua, la primera fase de la recuperació de la via del carrilet, la segona fase de la urbanització del passeig de cal metre, la renovació de la gespa artificial del camp d’esports municipal,  les millores a la via pública i la instal·lació de xarxes de calor a diversos edificis municipals.

A continuació es pot consultar el pressupost desglossat.

Pressupost d'ingressos

Pressupost de despeses

Inversions

Memòria explicativa d'alcaldia sobre el pressupost

Informe de secretaria

Informe d'intervenció sobre l'estabilitat pressupostària

 Notícia ple d'aprovació del pressupost

 Vídeo del ple

arees despesa 2021 

Estat d'execució

 *No hi ha els anteriors perquè es va obrir l'any al mes de juliol. 

Estat d'execució 3r trimestre

Estat d'execució 4t trimestre Dades extretes el 3/02/2023 de l'estat de partides del dia 31/12/2022

Modificació de crèdits

No s'han fet modificacions de crèdits. 

 

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a