El pressupost per l’any 2022 ascendeix a un total de 7.422,205,59€, dels quals 2.706.507,59€ són inversions centrades en l’estalvi energètic, la transformació verda del municipi i  en el manteniment i millores d’edificis i via pública.

Les inversions més destacades de l’any 2022 seran les millores a la xarxa d’aigua, la primera fase de la recuperació de la via del carrilet, la segona fase de la urbanització del passeig de cal metre, la renovació de la gespa artificial del camp d’esports municipal,  les millores a la via pública i la instal·lació de xarxes de calor a diversos edificis municipals.

A continuació es pot consultar el pressupost desglossat.

Pressupost d’ingressos
Pressupost de despeses
Memòria explicativa
Informe de secretaria
Informe d’Intervenció del càlcul de l’Estabilitat Pressupostària
Estat d’execució tr trimestre
Estat d’execució 3r trimestre

Notícia i vídeo relacionat