Per veure una representació gràfica del pressupost de l’any en curs clica aquí.

Pressupost d’ingressos
Pressupost de despeses
Memòria explicativa
Informe de secretaria

Estat d’execució

Estat d’execució 1r trimestre
Estat d’execució 2n trimestre
Estat d’execució 3r trimestre

Modificació de crèdits

L’any 2019 no s’ha fet cap modificació de crèdits.

Notícia i vídeo relacionat

Estat d’execució per capítols
Resultat pressupostari 2019
Certificat decret aprovació liquidació 2019