Per veure una representació gràfica del pressupost de l’any en curs clica aquí.

Pressupost d’ingressos
Pressupost de despeses
Memòria explicativa
Informe de secretaria
Estat execució 4rt trimestre 2017
Modificació pressupost 2017/1
Modificació pressupost 2017/2

Tancament

Estat d’execució per capítols
Resultat pressupostari 2017
Certificat decret aprovació liquidació 2017

Notícia i vídeo relacionat