REGISTRE D'INTERESSOS

Consulta aquí les resolucions relatives a les declaracions d'activitat, patrimonials i d'interessos.

 

FUNCIONS

Consulta aquí la composició del ple municipal i la distribució de les regidories i les tinences d'alcaldia.

 

INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS

Els regidors de l'Ajuntament de Gironella perceben les quanties següents: 

- Per assistència al Ple municipal, 150€ sessió/regidor.

- Per assistència a la Junta de Govern Local, 120€ sessió/regidor.

- Per assistència a la Comissió de Comptes, 100€ sessió/regidor.

 

Segons es va aprovar al ple municipal de 29 de juny de 2015:

- El càrrec de Primera Tinent d'Alcalde percebrà una retribució anual bruta de 9.243,94€, equivalent al 30% de dedicació.

 

Així mateix, els diferents Grups Polítics Municipals perceben, per a les despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions i responsabilitat, les quanties següents:

- 50€/mes per cada grup municipal.

- 15€/mes per cada regidor integrant del grup municipal.

 

ALTRES DOCUMENTS

Creació de la Comissió especial de comptes

Delegació de competències a la Junta de Govern Local

 Decret d'alcaldia número 48 /2015. Tresoreria municipal

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a