És l'òrgan suprem de l'Ajuntament

 

És la reunió de tots els regidors, convocats per l’alcalde per discutir i aprovar els temes de la seva competència. Les sessions del ple són públiques i tenen lloc el primer dimarts de casa mes, a les 9 del vespre, en sessió ordinària.

 

El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

 

Recorda que pots seguir en directe o diferit les sessions plenàries des del canal youtube de l'Ajuntament de Gironella.

2022

SESSIÓ ORDINARIA

  23/12/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINARIA

  25/10/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  4/10/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  6/09/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  12/07/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  7/06/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  5/04/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  1/03/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  1/02/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

2021

SESSIÓ ORDINARIA

  23/12/2021    Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  2/11/2021    Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/10/2021    Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/09/2021    Veure la convocatòria     Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  06/07/2021    Veure la convocatòria ]     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  01/06/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  06/04/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta      Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/03/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta      Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/02/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta      Veure el vídeo del ple

 

 

2020

SESSIÓ ORDINARIA

  15/12/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  03/11/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  06/10/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  08/09/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/07/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/06/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/05/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/04/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/03/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  14/01/2020    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

 

2019

SESSIÓ ORDINARIA

  03/12/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/11/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  01/10/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  03/09/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  25/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  13/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/05/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/03/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/01/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2018

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  17/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  12/11/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

 SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/09/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  23/07/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/05/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/04/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/03/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  08/01/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

2017

SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT

  23/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 10/07/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple  

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 05/06/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 08/05/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/03/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/02/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2016

SESSIÓ ORDINÀRIA

 19/12/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/11/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/10/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/09/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/07/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  06/06/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/05/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/04/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/03/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/02/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2015

SESSIÓ ORDINÀRIA

 21/12/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 2/11/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 5/10/2015   Veure la convocatòria   Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  6/07/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  29/06/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

 13/06/2015 a les 12h      Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

 10/06/2015 a les 12h      Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/04/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/02/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2014

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/12/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/11/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/10/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  22/09/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/09/2014     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  29/07/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/06/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  14/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2013

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  16/12/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  04/11/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/08/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/05/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/04/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  05/03/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2012

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/12/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  31/07/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/06/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  11/05/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  10/04/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/03/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/02/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2011

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/12/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/10/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  26/07/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/06/2011     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

  11/06/2011     Veure l'acta

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a