S’obre el procés de selecció de personal per la Biblioteca Municipal

20170628 biblioteca

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 25 de juliol 

L’Ajuntament de Gironella obre un procés de selecció per cobrir la plaça d’auxiliar administratiu vinculat a la Biblioteca Municipal de caràcter temporal, a jornada parcial fins la cobertura definitiva de la plaça, en un màxim de 12 mesos. La data d’incorporació prevista és el 22 d’agost de 2019.

Les funcions a desenvolupar inclouen atendre les demandes dels usuaris en matèria d’informació i consultes bibliogràfiques i dels diferents serveis que presta la biblioteca; recollir classificar i desar llibre i revistes, folrar llibres i controlar el bon estat d’ús, procurar que es mantingui l’ordre a les sales; tramitar i controlar el procediment de préstec de documents, així com l’enregistrament dels documents en les bases de dades; realitzar tasques administratives i altres generals derivades de la gestió diària de la biblioteca; donar suport a les activitats d’animació a la lectura que s’organitzen; i totes aquelles funcions pròpies del lloc de treball.

Les persones interessades en participar en la convocatòria presentaran sol·licitud conforme al model d’instància de l’Ajuntament de Gironella fins el dia 25 de juliol de 2019, juntament amb la següent documentació:

  1. Instància normalitzada.
  2. Fotocòpia del DNI o NIE
  3. Currículum vitae actualitzat.
  4. Acreditació de la titulació requerida al lloc de treball corresponent a cada perfil.
  5. Informe de vida laboral.
  6. Fotocòpia dels títols o contractes que acreditin la seva experiència formativa i/o laboral.

Es poden consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a