PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

 

L’àrea de Promoció Econòmica treballa amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament econòmic local. En aquesta àrea s’hi engloben totes les accions vinculades a la promoció econòmica del municipi, ja sigui a través del suport a fires o a les empreses de l’entorn del municipi, al foment de les polítiques d’ocupació per a persones a l’atur (formació, plans d’ocupació, ajudes a la contractació o a l’emprenedoria) i a la coordinació i impuls de les polítiques del comerç de proximitat.
Juntament amb el Servei d’Orientació Laboral prestat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, atén i assessora als demandants d’ocupació en la línia de la millora de la seva ocupabilitat, per tal de promoure les condicions adients per a l’accés, la permanència i la millora de l’ocupació. També assessora l’emprenedoria i el teixit empresarial de Gironella, pel que fa a la generació d’oportunitats de negoci i d’activitat econòmica, tot oferint recursos i suport tècnic a la creació, transformació del comerç del municipi.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Vetllar pel bon funcionament i pel manteniment de les zones comercials
 • Informar i assessorar als comerciants de les normatives legals en matèria de comerç
 • Treballar i col·laborar amb l'Associació de Comerciants de Gironella per a dinamitzar el comerç
 • Fer el seguiment i les actualitzacions del cens comercial
 • Confeccionar una línia de subvencions i ajuts dirigits a nous emprenedors amb l'objectiu que instal·lin activitats econòmiques a locals comercials que fins ara estaven tancats
 • Dotar d’ajuts econòmics per a nova obertura o rehabilitació de comerços
 • Tramitació de les llicències per ocupar la via pública en esdeveniments puntuals
 • Gestionar cursos de formació per a comerciants
 • Organització de fires i suport a fires que s’organitzin
 • Reducció de l’atur al municipi, fent treballs transversals des de la formació de persones sense feina per millorar la seva ocupabilitat
 • Dotar d’ajuts econòmics per a nova obertura o rehabilitació de comerços
 • Impulsar la contractació, via plans d’ocupació, a persones a l’atur
 • Facilitar la contractació de persones cap a empreses o facilitar la seva emprenedoria

 

ESPORTS

 

És l’àrea encarregada d’impulsar, gestionar i coordinar les activitats esportives del municipi, siguin per pròpia organització o a través dels clubs esportius del municipi. Alhora ha de garantir l’accés de qualsevol ciutadà a l’esport, per millorar els hàbits de vida individuals.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Coordinació, control i impuls del manteniment DE les instal·lacions esportives municipals, activitats i programes esportius de caràcter continuat i/o puntual d’entitats, associacions i clubs esportius i informació esportiva
 • Coordinació de l’esport escolar dins els equipaments esportius municipals
 • Planificació per a la millora de les instal·lacions esportives, i instal·lació de nous esports al municipi
 • Creació de rutes saludables per l’entorn del municipi, ja sigui en àmbits naturals o urbans, que permetin gaudir a tothom de l’esport

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a