HISENDA

 

L'àrea d’Hisenda és l’encarregada de la gestió comptable, econòmica i patrimonial de tot l’ajuntament, d’acord amb les directrius de l’equip de govern que envolten tots els temes de caràcter municipal.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Coordinació, confecció, execució, seguiment i tancament del pressupost
 • Elaboració i compliment de les ordenances fiscals

 

RECURSOS HUMANS

 

L’àrea d’administració general és la responsable de totes aquelles temàtiques que tenen a veure el bon desenvolupament del règim intern de l’ajuntament i les administracions municipals, tractant temes i convenis vinculats al personal funcionari o personal l’aboral de l’Ajuntament de Gironella.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Gestió de l’administració, planificació, selecció, formació, avaluació i desenvolupament del personal, de l’anàlisi de les retribucions, de la gestió laboral i de la Seguretat Social
 • Assumeix la interlocució amb els representants de la plantilla de personal en processos de negociació col·lectiva i altres
 • Vetlla per la seguretat i salut en els llocs de treball amb l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
 • La correcta gestió del padró municipal i el cens electoral
 • Coordinació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

 

GOVERN OBERT

 

L’Ajuntament de Gironella disposa del Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública. Aquest és un distintiu creat pel Laboratori de Periodistes i Comunicació Plural de la UAB, que es basa en els resultats d’avaluar la informació que ofereixen les pàgines web dels Ajuntaments i que es publica en el mapa de les bones pràctiques per a la comunicació pública a Catalunya.
La transparència disposa d’una regidoria amb l’objectiu de seguir en aquesta bona línia que ens va permetre obtenir el Segell Infoparticipa, així com de donar compliment a la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern aprovada pel Parlament de Catalunya. Creiem que l’activitat de l’Administració ha de ser visible a la ciutadania, fàcilment localitzable i expressada amb claredat i és per això que la funció principal de l’àrea serà la de crear, actualitzar i dinamitzar, el portal de transparència a través del qual els gironellencs podran consultar i sol·licitar tota la informació que sigui pública.
I en l’àmbit de les entitats, cal donar el reconeixement i l’acompanyament necessari per les entitats locals del municipi, que impulsen una xarxa de treball i activitats en àmbits ben diversos i que permeten disposar d’un municipi molt actiu.
A través del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any passat, es vol impulsar mecanismes de participació més adients al context de Gironella.

 

 

L’àrea impulsa entre d'altres accions:

 

 • Foment i l’enriquiment en la presa de decisions per a la vila
 • La promoció efectiva de la participació, agrupant òptiques i opinions diverses, generar creativitat i intel·ligència col·lectiva
 • La participació, en tant que mecanisme que escolta i respecta les opinions diverses, és capaç de generar complicitats i, consegüentment, de millorar l’eficiència en la implementació de les polítiques
 • Coordinació de l’espai web de Participació Ciutadana
 • Coordinació de la cessió dels espais municipals
 • La promoció de processos de participació ciutadana per a projectes o esdeveniments concrets
 • Garantir l’inici anual d’expedients de subvencions per les entitats censades al municipi i que tiren endavant projectes complementaris als propis de l’ajuntament
 • Garantir el compliment de la Llei de la Transparència, Bon Govern i Accés Públic a la Informació

 

 

ENSENYAMENT

 

L’àrea d’ensenyament de l’Ajuntament de Gironella és la qui, de la mà del Pla Educatiu de Gironella, impulsa, coordina i executa les actuacions que, amb competència municipal, han de permetre garantir un municipi educador per excel·lència i amb igualtat d’oportunitats. I també és l’interlocutor amb el govern de Catalunya davant les necessitats educatives del municipi.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Planificació i gestió de la Llar d'infants municipal
 • Manteniment dels edificis escolars de la xarxa de centres públics de primària
 • Participació a tots els consells escolars del centres de primària i secundària
 • Consell escolar municipal
 • Pla educatiu d'entorn
 • Projecte educatiu de Gironella
 • Planificació educativa al municipi (conjuntament amb el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
 • Coordinació, juntament amb l’àrea de benestar i atenció a les persones, de projectes socials com “Gironella: Tots eduquem” o el SSIB

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a