Resum del ple del passat dimarts 2 d'octubre de 2012

Resum del ple del passat dimarts 2 d'octubre de 2012

El passat dimarts 2 d'octubre es va celebrar el ple ordinari a l'Ajuntament, del qual se'n va tractar els següents temes

Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana al sector industrial de Cal Rafalet

Aquesta modificació correspon a un dels últims tràmits per tal de poder tenir la disponibilitat de terreny per instal·lar una depuradora d'aigües residuals pel polígon industrial, ja que la normativa ens hi obliga. Això permet a la vegada poder disposar d'una nova parcel·la industrial de nova creació, compartida entre l'ajuntament i un privat, per futures instal·lacions d'empreses al polígon.

Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2013

Les mesures fiscals pel 2013, un cop valorades per l'equip de govern, es van proposar en els termes de no incrementar la pressió fiscal als ciutadans en els impostos que els hi tenen més afectació. En aquest sentit, es van congelar pel 2013 l'Impost de Béns Immobles (IBI), la taxa d'escombraries i l'impost de circulació de vehicles.

Si que tindran un augment corresponent al 2,9% (IPC) la taxa del cementiri, una modificació en el repartiment de la taxa d'entrada de vehicles i guals, canviant les ponderacions de cada una d'elles. La taxa del servei municipal d'aigua, té una pujada del 1,69% (0,01€ per metre cúbic) i també de 0,20€ de manteniment mensual de comptador, que en global i abans dels cànons i impostos, pot suposar un increment de menys d'1 euro pels contribuents.

També s'introdueix una nova bonificació per obertura d'establiments comercials al casc antic d'un 70%, per tal d'incentivar-ne la implementació i dinamitzar tot el nucli antic.

Aprovació de la declaració de no disponibilitat dels crèdits previstos per al pagament de les pagues extraordinàries corresponents al mes de desembre de 2012

Va ser l'aplicació del RD 20/2012 que ens obliga a retenir l'import corresponent a les pagues extres dels treballadors públics i no disposar dels fons per altres finalitats, quedant pendent la seva aplicació en un futur

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal de personal de l'any 2012

Es va procedir a l'amortització de 5 llocs de treball del personal laboral adscrit al servei de l'Escola d'Art i Disseny del Berguedà (una vacant, dues jornades senceres i dues mitges jornades) derivat de la disminució molt considerable de l'aportació de la Generalitat de Catalunya, així com també dels alumnes matriculats. Davant les diferents alternatives que es podien portar a la pràctica i ofertes, aquesta va ser la decisió final.

Aquest és un servei que ofereix l'Ajuntament de Gironella des de fa molts anys, que no és obligatori, i que havia aconseguit eixugar progressivament un dèficit que, si no es prenien mesures urgents, tornava a ser creixent en xifres molt elevades.

Aprovació de les retribucions dels membres de la corporació

Es va aprovar donar una dedicació del 30% a la 1a tinença d'alcaldia per tal de suplir les absències d'alcaldia i oferir un major servei d'atenció al ciutadà tots els dies de la setmana. Aquesta modificació no implica una major despesa de la contemplada pel 2012, i serà en tot cas inferior a les realitzades durant l'any 2011 als càrrecs electes de la corporació.

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 24/09/12 envers les festes locals pel 2013

Es van aprovar per notificar a la Generalitat de Catalunya els 2 dies festius a nivell local. El primer d'ells és mantenir, com l'any anterior, la festa de la 2a Pasqua (20/05/13) i el segon el dilluns de Festa Major (19/08/13). El procés de participació ciutadana no va donar els fruits esperats i es va decidir mantenir el que s'aplicava pendents de veure com resolem aquest dia.

Moció per posar l'estelada a la façana de l'Ajuntament de Gironella el més aviat possible i fins a la independència de Catalunya

Aquesta moció, a iniciativa de l'ANC Gironella, va ser aprovada per unanimitat. La penjada esperem que es pugui portar a terme en pocs dies, i romandrà penjada fins el nostre país aconsegueixi la independència. Pel seu simbolisme i la fita a aconseguir, ja que Gironella és membre de l'Associació de Municipis per la Independència, no podia quedar-se al marge d'aquest fet.

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a